USS Phoenix
Logo
 Uzyskanie członkostwa

O członkostwo w Zjednoczonej Federacji Planet ubiegać się może każda planeta, która spełnia wymagania tzw. Karty Standardów (ang. Official Federation Charter of Standarts).

Oto te wymagania:

  • Globalny rząd lub ciało zarządzające i ustawodawcze uznawane przez wszystkich mieszkańców planety.
  • Co najmniej 100 ziemskich lat globalnego pokoju (tzn. bez wojen domowych); planety, które znajdowały się pod obcą okupacją i niedawno uzyskały niepodległość (np. Bajor), nie muszą spełniać tego warunku
  • System praw obywatelskich zgodnych z Konstytucją Federacji. Planety, na których obowiązują systemy kastowe, oligarchia społeczna, nierównouprawnienie płci lub dyskryminacja rasowa nie mogą ubiegać się o członkostwo.
  • Planeta musi osiągnąć szósty stopień rozwoju technologiczno-przemysłowego w Federacyjnej Skali Richtera. Oznacza to m.in., że planety, których mieszkańcy nie posiadają technologii pozwalającej na podróże z prędkością światła, nie mogą ubiegać się o członkostwo.
  • Planeta musi osiągnąć co najmniej 78% rozwoju społecznego wg. Federacyjnej Skali Etyki (ang. Federation Scale of Ethics)
  • Mieszkańcy planety nie mogą pozostawać w konflikcie militarnym lub gospodarczym z Federacją bądź którymś z jej członków.

Tekst przygotował Maciej Strzelczyk
na podstawie gry "A Final Unity".© Copyright 2001-2009 by USS Phoenix Team.   Dołącz sidebar Mozilli.   Konfiguruj wygląd.
Część materiałów na tej stronie pochodzi z oryginalnego serwisu USS Solaris za wiedzą i zgodą autorów.
Star Trek, Star Trek The Next Generation, Deep Space Nine, Voyager oraz Enterprise to zastrzeżone znaki towarowe Paramount Pictures.

Pobierz Firefoksa!