USS Phoenix
Logo
 
Diagnostyka poziomu pierwszego

Oznacza najbardziej szczegółowe i złożone badania komponentów statku, jakie przeprowadza się zazwyczaj na okręcie. Polega na wykonaniu serii automatycznych testów oraz fizycznego sprawdzenia wszystkich komponentów statku przez członków załogi. Diagnostyka poziomu pierwszego zajmuje zazwyczaj wiele godzin, a cały system zazwyczaj jest wyłączany, by umożliwić jego dokładne sprawdzenie.

Diagnostyka poziomu drugiego

Ten poziom oznacza wykonanie serii automatycznych testów (identycznych z poziomem pierwszym) oraz fizycznego sprawdzenia komponentów statku z pominięciem mniej ważnych. Zazwyczaj zajmuje o połowę mniej czasu, niż poziom pierwszy.

Diagnostyka poziomu trzeciego

Oznacza wykonanie serii automatycznych testów (identycznych z poziomem pierwszym i drugim) oraz fizycznego sprawdzenia jedynie kluczowych komponentów statku. Ten poziom diagnostyki można zazwyczaj przeprowadzić w około dziesięć minut.

Diagnostyka poziomu czwartego

Ten poziom jest używany, gdy podejrzewana jest niesprawność danego systemu. Chociaż nie uwzględnia ona fizycznej weryfikacji przez załogę, to uwzględnia serię testów bardziej skomplikowanych niż na poziomie piątym. Ten poziom diagnostyki jest zazwyczaj przeprowadzany w około trzydzieści sekund.

Diagnostyka poziomu piątego

Ten poziom diagnostyki przeprowadzany jest we wszystkich systemach co najmniej raz dziennie. Przeprowadzane są też regularnie podczas sytuacji kryzysowych (np. podczas Czerwonego Alarmu). Zajmuje ona co najwyżej dwie i pół sekundy.© Copyright 2001-2009 by USS Phoenix Team.   Dołącz sidebar Mozilli.   Konfiguruj wygląd.
Część materiałów na tej stronie pochodzi z oryginalnego serwisu USS Solaris za wiedzą i zgodą autorów.
Star Trek, Star Trek The Next Generation, Deep Space Nine, Voyager oraz Enterprise to zastrzeżone znaki towarowe Paramount Pictures.

Pobierz Firefoksa!