USS Phoenix
Logo
 
Poziomy kodów dostępu

Dostęp do systemów komputerowych Gwiezdnej Floty jest ściśle uregulowany. Aby zabezpieczyć dane przed dostaniem się w niepowołane ręce każdy komputer ma zaprogramowany zestaw poziomów dostępu do danych. Kody dostępu dzielą się na następujące poziomy:

Alfa Dwa
Nieograniczony dostęp do wszystkich zapisów, systemów, komputerów i komend dowódczych na statku.

Alfa Jeden
Nieograniczony dostęp do wszystkich zapisów, systemów i komputerów na statku. Brak dostępu do komend dowódczych.

Beta Dwa
Nieograniczony dostęp do wszystkich zapisów, systemów i komputerów na statku. Ograniczony dostęp do komend dowódczych (chyba, że oficer dowodzący zadecyduje inaczej).

Beta Jeden
Nieograniczony dostęp do wszystkich zapisów, systemów i komputerów na statku. Ograniczony dostęp do komend dowódczych (chyba, że oficer dowodzący zadecyduje inaczej). Dostęp do systemów statku ograniczony do spraw związanych z pełnioną służbą.

Gamma Dwa
Ograniczony dostęp do wszystkich zapisów, systemów i komputerów na statku. Dostęp do systemów statku ograniczony do spraw związanych z pełnioną służbą.

Gamma Jeden
Ograniczony dostęp do wszystkich zapisów, systemów i komputerów na statku. Dostęp do systemów statku ograniczony do spraw związanych z pracą.

Oficerowie na statku mają przyznane następujące poziomy dostępu:

StanowiskoPoziom dostępu
Oficer dowodzącyAlfa Dwa
Pierwszy oficerAlfa Dwa
Główny oficer operacyjnyAlfa Jeden
Oficer wywiaduBeta Dwa
Główny oficer medycznyBeta Jeden
Specjalista danej misjiBeta Jeden
Szef maszynowniBeta Dwa
Główny oficer taktycznyBeta Jeden
Szef kontroli lotuBeta Jeden

Poziomy dostępu do danych

Dostęp do archiwów Gwiezdnej Floty jest ściśle uregulowany. Aby zabezpieczyć dostęp do tajnych danych każdy komputer ma zaprogramowany zestaw poziomów dostępu.

Poziom 5
Nieograniczony dostęp do wszystkich zastrzeżonych, tajnych i ściśle tajnych danych Gwiezdnej Floty lub Federacji.

Poziom 4
Ograniczony dostęp do wszystkich zastrzeżonych, tajnych i ściśle tajnych danych Gwiezdnej Floty lub Federacji. Dostęp ograniczony do rzeczy "które trzeba wiedzieć".

Poziom 3
Ograniczony dostęp do wszystkich zastrzeżonych i tajnych danych Gwiezdnej Floty lub Federacji. Dostęp ograniczony do rzeczy "które trzeba wiedzieć".

Poziom 2
Ograniczony dostęp do wszystkich danych Gwiezdnej Floty lub Federacji. Dostęp ograniczony do rzeczy "które trzeba wiedzieć".

Poziom 1
Ograniczony dostęp do danych Gwiezdnej Floty lub Federacji. Dostęp ograniczony do rzeczy powiązanych z pracą.

Następujący oficerowie mają następujące poziomy dostępu:

StopieńPoziom dostępu
AdmirałowiePoziom 5
Kapitanowie, komandorzy i osoby, których obowiązki służbowe tego wymagająPoziom 4
Porucznicy, podporucznicy i osoby, których obowiązki służbowe tego wymagająPoziom 3
Personel Gwiezdnej Floty na służbiePoziom 2
Personel Gwiezdnej Floty i cywile w niej służącyPoziom 1

Zmiany
ZmianaGodziny służby
Alfaod 0800 do 1600
Betaod 1600 do 2400
Gammaod 2400 do 0800

Większość starszych oficerów jest przydzielonych do zmiany Alfa, jednak każdy może wziąć podwójne wachty lub pracować po swojej zmianie. Zgodnie z regulaminem podczas czerwonego alarmu mostek obsadza zmiana Alfa.



© Copyright 2001-2009 by USS Phoenix Team.   Dołącz sidebar Mozilli.   Konfiguruj wygląd.
Część materiałów na tej stronie pochodzi z oryginalnego serwisu USS Solaris za wiedzą i zgodą autorów.
Star Trek, Star Trek The Next Generation, Deep Space Nine, Voyager oraz Enterprise to zastrzeżone znaki towarowe Paramount Pictures.

Pobierz Firefoksa!