USS Phoenix
Logo
 
Starfleet Marines
Logo Starfleet Marines

Od chwili swojego powstania Gwiezdna Flota została jasno określona jako nie-militarna organizacja. Pomimo rang i procedur zapożyczonych prosto z wojska, pomimo regularnych bitew w kosmosie i pomimo posiadania statków zdolnych obrócić w perzynę powierzchnię dowolnej planety, głównymi jej zadaniami jest pokojowa eksploracja kosmosu i utrzymywanie pokoju na terenie Federacji. Niekiedy jednak pojawia się sytuacja, w której wymagana jest militarna interwencja na jakiejś planecie. Wtedy do akcji wchodzi elitarny oddział żołnierzy - Marines Gwiezdnej Floty. Podczas gdy personel Gwiezdnej Floty pełni różne funkcje, włączając w to misje naukowe i dyplomatyczne, to Marines przeznaczeni są tylko dla jednego celu - walki.

Korpusy Marines Gwiezdnej Floty (SFMC - StarFleet Marines Corps) od chwili swojego powstania strzegą ideałów Federacji, broniąc ją przed wszelkimi zagrożeniami. Marines nierzadko poświęcali własne życie, przedkładając bezpieczeństwo innych ponad swoje własne.

Marines zwykle przewożeni są na pokładach statków Gwiezdnej Floty, jednak nie podlegają okrętowej hierarchii dowództwa. Są bardzo dobrze wyszkoleni i sprawni, nawet jak na standardy Gwiezdnej Floty. Nic dziwnego, skoro ich głównym terenem działania są powierzchnie planet, zarówno na lądzie, jak i pod wodą, nie pomijając jednak przeszkolenia w działaniach w kosmosie. Dzięki technologii XXIV wieku, zwłaszcza holodekowi, są do tego przygotowani w możliwie najpełniejszym stopniu.

W odróżnieniu od personelu Gwiezdnej Floty, Marines muszą spełniać określone kryteria. Mile widziana jest zwłaszcza ponadprzeciętna inteligencja i wytrzymałość fizyczna.

Historia Korpusów Marines

Pierwszy korpus Marines został powołany tuż przed Wojną Czteroletnią z Imperium Klingońskim (2239-2343). Było to spowodowane specyficzną sytuacją Federacji. Planiści wojskowi wyciągnęli co prawda odpowiednie wnioski z wojny z Romulanami (2156-2160), jednak w Dowództwie Gwiezdnej Floty przeważał pogląd, że następne konflikty będą rozstrzygane przez kosmiczne bitwy, bez prowadzenia naziemnych operacji. Komodor Buckner "Buck" Kripney zdołał jednak przekonać Radę Federacji do pomysłu powołania wyspecjalizowanych oddziałów do walki na powierzchni planet.

Po powołaniu Korpusów Marines komodor Kripney objął nad nimi dowodzenie, przyjmując stopień Generała Majora i stając się pierwszym komendantem Korpusów Marines Gwiezdnej Floty.

Początkowo do Marines wstępowali głównie ochotnicy z armii ziemskich i andoriańskich. W 2236 w Cirtis na Marsie została otwarta Akademia Marines Gwiezdnej Floty.

Swój chrzest bojowy Marines przeszli na planecie Joia V, 10 listopada 2240 roku. Jeszcze na orbicie planety nieprzyjaciel zdołał zniszczyć USS Landover, na którym przebywali oficerowi głównodowodzący. Dowodzenie przejął wówczas sierżant major Randall Robor-Wheeler i przez sześć miesięcy prowadził z IV regimentem wojnę podjazdową na planecie. Został za to awansowany do stopnia kapitana i objął dowodzenie nad I kompanią IV regimentu.

W styczniu 2241 roku II, VIII i XIII regiment Marines został skierowany na Sinbad IV w celu obrony tej planety przed spodziewaną inwazją Klingonów. Gdy ci w końcu przybyli, mieli znaczną przewagę liczebną. Pomimo tego oddziały marines wykazując niewiarygodną odwagę i pomysłowość odnieśli nad Klingonami druzgocące zwycięstwo, zabijając i biorąc do niewoli ponad 30 tysięcy żołnierzy wroga. Była to zarazem pierwsza akcja pierwszych absolwentów Akademii Marines.

W sierpniu 2241 roku marines rozpoczęli pierwsze natarcie wojsk Federacji na przestrzeń klingońską. Na Rudgur III Klingoni użyli wtedy po raz pierwszy gazu chloroteragennego przeciwko V regimentowi, który poniósłszy wysokie straty zmuszony był się wycofać.

Najsłynniejszą akcją Marines w Wojnie Czteroletniej był jednak atak na Karag II przeprowadzony 5 lutego 2243 roku. I, III, VII, XII i XXII regiment marines przez kilka dni walczył z przeważającymi siłami armii imperialnej, pozbawiony wsparcia z powietrza na wskutek złych warunków atmosferycznych. 12 lutego korzystając z chwilowego przejaśnienia statki Gwiezdnej Floty były w stanie zapewnić wystarczające wsparcie regimentom, aby te przełamały obronę wroga i zabezpieczyły planetę. To wówczas Rada Federacji stworzyła nowe odznaczenie, Karagitowy Medal Odwagi, który miał być odtąd nadawany za akty ekstremalnej odwagi i poświęcenia. Jako pierwszy został nim odznaczony pułkownik Ahab Anchar.

Organizacja jednostek Korpusów Marines

Największą jednostką SFMC jest dywizja. Składa się zwykle z dwóch lub więcej brygad i jest dowodzona przez generała porucznika lub generała majora. Dywizja jest samowystarczalną jednostką. Podlega bezpośrednio Dowództwu Marines i Gwiezdnej Floty. Poszczególne dywizje mają w nazwie numery nadawane według kolejności powstania, np. Trzecia Dywizja (3DIV). Przeciętna dywizja zawiera około 24 tysięcy żołnierzy i oficerów.

Następnie jest brygada. Zawiera ona od dwóch do sześciu regimentów. Jest to największa jednostka, jaka może być przydzielona do Bazy Gwiezdnej oraz zdolna do mobilizacji w strategicznych sektorach galaktyki. Dowodzona jest zazwyczaj przez generała majora, który podlega dowódcy swojej dywizji. Poszczególne brygady mają w nazwie numery nadawane według kolejności powstania, np. Druga Brygada (3BGD). Przeciętna brygada zawiera około 12 tysięcy żołnierzy i oficerów.

Regiment jest największą możliwą wyspecjalizowaną jednostką Marines. Składa się z czterech do ośmiu batalionów i jest dowodzony przez pułkownika, który podlega dowódcy swojej brygady. Regiment może być jednostką nie-bojową, jednak jest to zawsze wyraźnie zaznaczone w nazwie. Nazwa regimentu jest tworzona w oparciu o miejsce utworzenia, swoją specjalizację, lub nawet nazwisko pierwszego dowódcy, np. regiment Orion (Orion Reg). Przeciętny regiment zawiera około 3 tysięcy żołnierzy i oficerów.

Batalion jest największą jednostką, która może być przydzielona na statek. Składa się z trzech do sześciu kompanii i dowodzona jest przez podpułkownika, który podlega dowódcy swojego regimentu. Każdy batalion ma wyznaczoną specyficzną rolę w ramach specjalizacji swojego regimentu. Bataliony przydzielane na statek są zawsze jednostkami bojowymi. Tak jak brygady, bataliony mają w nazwie numery nadawane według kolejności powstania, np. Pierwszy Batalion (3BN). Przeciętny batalion zawiera około pięciuset żołnierzy i oficerów.

Kompania jest najmniejszą jednostką zdolną do niezależnego działania w ramach służby. Składa się z minimum trzech plutonów i dowodzona jest przez majora lub kapitana. Każda kompania podlega swojemu batalionowi za wyjątkiem Dowództwa Kompanii. Zawiera ona dowódcę batalionu i jego sztab, jak również personel pomocniczy. Kompania identyfikowana jest literą alfabetu rzymskiego (kompania D - D CO) lub jako Dowództwo Kompanii (HQ CO). Przeciętna kompania zawiera około 110 żołnierzy i oficerów.

Najmniejszą jednostką polową, składającą się z przeciętnie sześciu sześcioosobowych oddziałów, jest pluton. Dowodzony przez porucznika lub podporucznika i podlega bezpośrednio dowódcy kompanii. Plutony są identyfikowane za pomocą liter alfabetu fonetycznego, np. pluton Echo. Pluton składa się przeważnie z 40 ludzi.

Litery alfabetu fonetycznego są następujące:
Alfa Bravo Charlie Delta Echo Foxtrot Golf Hotel Infia Juliet Kiko Lima Mike November Oskar Papa Quebec Romeo Sierra Tango Uniform Viktor Whiskey Xray Yankee Zulu.

Typowe zadania korpusów Marines

Wszelkie operacje i zadania korpusów są kontrolowane pośrednio przez Admirała Floty. Jest on odpowiedzialny za ogólne wyznaczanie zadań poszczególnym dywizjom, dając jednak dowódcom polowym swobodę działania. Mają oni przyznane prawo do działania na podstawie własnych obserwacji i kalkulacji, bez potrzeby ciągłej konsultacji ze swoimi zwierzchnikami. Nie oznacza to jednak automatycznej zgody na wszelkie akcje; działania nie wchodzące w skład aktualnej misji jednostki powinny dziać się za wiedzą i zgodą dowództwa. Dowódca jednostki Marines ma pod tym względem podobny zakres uprawnień, co kapitan statku Gwiezdnej Floty.

W odniesieniu do jednostek stacjonujących na pokładach statków kosmicznych stosuje się nieco inne zasady. Dowódca takiej jednostki podlega dodatkowo kapitanowi statku. Pozwala to na wspólną koordynację przeprowadzanych operacji. Zadania długofalowe są w tym przypadku wyznaczane przez Dowództwo Marines, a krótkofalowe przez kapitana statku. Taka metoda działania udowodniła w praktyce swoją wartość i elastyczność.

Należy jednak wspomnieć, że wzajemna współpraca między personelem korpusów marines a personelem Gwiezdnej Floty nie układa się zbyt dobrze. Dla przykładu, Marines uważają, że personel Gwiezdnej Floty nie posiada wystarczającego wyszkolenia i dyscypliny, lekceważąc dodatkowo ich pracę. Gwiezdna Flota uważa dla odmiany, że korpusy marines to zbieranina aroganckich i lekkomyślnych facetów, którzy najpierw naciskają spust, potem naciskają go jeszcze raz dla pewności, a dopiero potem zadają pytania.

Misje specjalne Korpusów Marines

W obrębie SFMC istnieją bardziej elitarne jednostki, przeznaczone do misji specjalnych. Otrzymują one jeszcze staranniejsze przeszkolenie. Indywidualne specjalizacje uwzględniają między innymi specjalistę od materiałów wybuchowych, specjalistę od operacji podwodnych, instruktora Anbo-Jytsu, specjalistę od komputerów, specjalistę od komunikacji, itp. Istnienie takich oddziałów znane jest tylko nielicznym.

Jednym w takich oddziałów są:

Siły Rozpoznawcze Korpusów Marines (SFMC Recon)

Nazwa "Siły Rozpoznawcze" jest w rzeczywistości próbą ukrycia prawdziwego przeznaczenia tych oddziałów, jednak większość militarnych członków Gwiezdnej Floty wie, jaki jest faktyczny cel ich istnienia.

Członkowie SFMC Recon przechodzą rygorystyczne szkolenie w Akademii Marines oraz dodatkowo szkolenia specjalne: wyższa szkoła operacji specjalnych (ASOS - Advanced Special Operations School), szkoła przetrwania, oporu i ucieczki (SERE - Survival, Evasion, Resistance and Escape School) oraz przechodzą standardowe szkolenie w departamencie wywiadu Akademii Gwiezdnej Floty.

Kadra oficerska ma wyższy odsetek byłych oficerów niepatentowych niż w Gwiezdnej Flocie. Zazwyczaj są to ludzie służący w innej jednostce Marines, przeniesieni do SFMC Recon. Częścią ich szkolenia jest zawsze udział w misji Wywiadu Gwiezdnej Floty. Jest to spowodowane dość dużym odsetkiem misji nie podchodzącym ściśle pod kompetencje Sił Rozpoznawczych. Tacy oficerowie posiadają dużą wiedzę w zakresie języków, kultur, tajnych operacji i działania na wrogim terenie. Większość z nich służyła jakiś czas jako attache militarny w ambasadach Federacji. Czasami są wyznaczeni na statek lub normalny oddział Marines jako doradcy.

Oficerowie niepatentowi (NCO - Non Commisioned Officer) także muszą znać kilka różnych języków i kultur. Często służą jako strażnicy przy ambasadach. Z uwagi na rygorystyczny trening SFMC Recon szczyci się najwyższym procentem oficerów niepatentowych, którzy zdobyli patent oficerski.

Najmniejszą jednostką SFMC Recon jest pluton składający się z 24 ludzi, włączając w to 3 oficerów. Każdy oddział ma swoich własnych pilotów, którzy zaliczyli kurs pilotażowy SFMC Recon. Cały pluton generalnie podlega dowódcy bazy gwiezdnej lub statku, do którego jest przydzielony, chyba że ma inne rozkazy z Wywiadu Gwiezdnej Floty lub Dowództwa Marines.

Typowe misje takich oddziałów to:

 • abordaż statku kosmicznego,
 • sabotaż instalacji wroga poprzedzający właściwą inwazję,
 • partyzantka,
 • rekonesans,
 • porywanie/uwalnianie ludzi,
 • wsparcie militarne dla misji wywiadu Gwiezdnej Floty,
 • ogólnie strona praktyczna tajnych misji.


Akademia Marines Gwiezdnej Floty

Powtórzę jeszcze raz, w czasie treningu zasadniczego zabraniamy używania słów takich jak proszę, lub dziękuję, ponieważ te słowa zakładają istnienie czegoś takiego jak uprzejmość lub życzliwość."

Akademia Korpusów Marines Gwiezdnej Floty, mieszcząca się na Marsie, jest podobna do Akademii Gwiezdnej Floty, jednak kładzie duży nacisk na trening bojowy. Panują tam zgoła odmienne warunki, porównywalne z obozami szkoleniowymi sprzed lat. Jest ku temu powód: każdy marine musi dać z siebie absolutnie wszystko, bo inaczej narażałby na niepotrzebne ryzyko swoich kolegów. Charakter misji Marines zostawia bardzo mało miejsca na błędy.

Marines podczas nauki zdobywają następujące umiejętności:

 • administracja,
 • astrogacja,
 • kamuflaż,
 • programowanie i obsługa komputera,
 • niszczenie obiektów,
 • sprzęt elektroniczny: komunikacja, sensory, transportery,
 • pierwsza pomoc,
 • przedni obserwator,
 • obsługa broni: fazery, broń przeciwpojazdowa, granatniki,
 • analiza danych wywiadu,
 • przesłuchiwanie,
 • języki: standardowy Federacji,
 • dowodzenie,
 • nawigacja,
 • orientacja w terenie,
 • skoki spadochronowe,
 • konserwacja fazerów,
 • pilotaż wahadłowców,
 • obsługa łodzi,
 • rekonesans,
 • walka bronią ręczną,
 • trening survival na obiektach klasy I, K, M i N,
 • protokół Gwiezdnej Floty,
 • pływanie/nurkowanie,
 • taktyka walki małych jednostek,
 • obsługa ręcznych silników rakietowych,
 • walka wręcz (lub Anbo-Jytsu),
 • obsługa i działanie w skafandrze kosmicznym,
 • prowadzenie pojazdów.

Dodatkowo oficerowie uczą się następujących umiejętności:
Oficerowie niepatentowi:

 • administracja,
 • dowodzenie jednostek.
Oficerowie:
 • administracja,
 • dyplomacja,
 • dowodzenie jednostek,
 • orientacja w terenie.

Zazwyczaj kadeci szkoleni są przez oficerów niepatentowych. Uczą oni i dowodzą szeregowcami, technikami i specjalistami w Akademii Gwiezdnej Floty. "Pełni" oficerowie natomiast są rzeczywistymi dowódcami poszczególnych oddziałów. Każdy marine bez względu na rangę może być w każdej chwili wyznaczony do jakiejś misji. Oczywiście zachowywana jest drabina dowodzenia, jednak oficerowie mogą być przydzieleni do jednego zespołu ze zwykłymi żołnierzami, jeśli ci dysponują potrzebnymi umiejętnościami. Gwiezdna Flota bierze najlepszych, bez względu na stopień.

Dodatkowe treningi korpusów Marines

Każdy marine może dodatkowo ukończyć dodatkowe szkolenia.

Pierwsze z nich, to wyższa szkoła operacji specjalnych (ASOS - Advanced Special Operations School). Ta szkoła uwzględnia trening następujących umiejętności:

 • konserwacja fazerów,
 • walka wręcz,
 • kamuflaż,
 • komunikacja,
 • niszczenie obiektów,
 • pierwsza pomoc,
 • wsparcie ogniowe,
 • przedni obserwator,
 • obsługa broni: działa fazerowe, granatniki fotonowe, broń przeciwpojazdowa,
 • przesłuchiwanie,
 • porywanie/uwalnianie ludzi,
 • nawigacja,
 • orientacja w terenie,
 • spadochroniarstwo,
 • rekonensans,
 • pływanie/nurkowanie,
 • szkicowanie, fotografowanie, holografowanie,
 • taktyka walki małych jednostek,
 • obsługa ręcznych silników rakietowych,
 • walka wręcz (lub Anbo-Jytsu),
 • obsługa i działanie w skafandrze kosmicznym.

ASOS uwzględnia także specjalizacje. Jedną z nich jest trening snajpersko-zwiadowczy. Uwzględnia on szkolenie w zakresie różnych technik zwiadu, przeżycia na wrogim terenie, oraz oczywiście obsługę fazerów. Ludzie, którzy ukończyli ten trening są w stanie przeżyć na wrogiej planecie wystarczająco długo, by znaleźć swój cel, zlikwidować go i wrócić. Używa się też ich do misji wywiadowczych i rozpoznawczych.

Drugie to szkoła przetrwania, oporu i ucieczki (SERE - Survival, Evasion, Resistance and Escape School). Zarówno Akademia Gwiezdnej Floty jak i Akademia Marines uwzględniają trening survival w podstawowym szkoleniu. SERE jest tego znacznym rozszerzeniem i uwzględnia w szkoleniu typowe elementy, z którymi mogą się spotkać marines w swoich misjach, np. organizacja ucieczki z obozu jenieckiego oraz przetrzymywanie przesłuchań (włączając w to szkolenie psychologiczne i kursy ksenologii).

Trzecie szkolenie to zakładanie ładunków wybuchowych (EOD - Explosive Ordinance Disposal). To szkolenie uczy właściwego obsługiwania się materiałami wybuchowymi. Nie pomijane są w nim żadne znane (także używane przez inne rasy) środki wybuchowe.

Inne szkolenie to Wyższa Bojowa Akademia Pilotażu Gwiezdnej Floty (ACPA - Advanced Combat Pilot Academy). Piloci Marines szkoleni są w Akademii Gwiezdnej Floty na sprzęcie zarówno Gwiezdnej Floty, jak i wyspecjalizowanych statkach marines. Akademia szkoli pilotów zarówno z Floty, jak i z SMFC, którzy wykazali się dużymi umiejętnościami pilotażu. Jest to prawdziwie szkoła dla najlepszych, ucząca posługiwania się szerokim wachlarzem pojazdów latających.

Większość informacji pochodzi z okrętu USS MacArthur
dzięki uprzejmości Piotra Milewskiego i Jana Strzeleckiego.© Copyright 2001-2009 by USS Phoenix Team.   Dołącz sidebar Mozilli.   Konfiguruj wygląd.
Część materiałów na tej stronie pochodzi z oryginalnego serwisu USS Solaris za wiedzą i zgodą autorów.
Star Trek, Star Trek The Next Generation, Deep Space Nine, Voyager oraz Enterprise to zastrzeżone znaki towarowe Paramount Pictures.

Pobierz Firefoksa!